Sociale zekerheid en werkgevers

De Nederlandse sociale zekerheid zorgt voor een inkomensvoorziening voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun eigen inkomen te verdienen. De werkgever financiert een deel van deze inkomensvoorzieningen. Voordeel van deze toerekening is dat de werkgever deze kosten kan beïnvloeden.

Wat is sociale zekerheid
Wettelijk stelsel om mensen die niet (volledig) in hun eigen inkomen kunnen voorzien te ondersteunen.
Werkgeversverplichtingen
Sociale zekerheid betekent voor de werkgever extra financiële verplichtingen, administratie en re-integratiebegeleiding van de werknemer.
Financiering ZW en WIA risico
De werkgever is verantwoordelijk voor de ZW en WIA-uitkeringen aan zijn werknemers. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit risico te financieren.