Wijziging administratie rondom no-riskpolis

Het kabinet wil onnodige administratie en dubbele administratieve handelingen voorkomen. Voorstel is dat de loonkostensubsidie, die de Gemeente aan de werkgever betaalt, gewoon door blijft lopen bij ziekte indien er sprake is van een no-risk situatie. Hierdoor zijn verrekeningen tussen UWV en Gemeenten niet meer nodig en de werkgever hoeft de werknemer niet bij twee instanties ziek te melden.

Wijziging Ziektewet


Met het voorstel houdt UWV bij het vaststellen van de hoogte van een ZW-uitkering (no-riskpolis) direct rekening met een loonkostensubsidie aan de werkgever. UWV betaalt dan bij bij ziekte een ZW-uitkering (no-riskpolis) minus het bedrag aan loonkostensubsidie. De betaling van de loonkostensubsidie door de Gemeente aan de werkgever blijft in principe gewoon doorlopen.

Wijziging Participatiewet


Ook is het voorstel om de tekst in de Participatiewet te schrappen dat de loonkostensubsidie moet worden stopgezet tijdens de periode waarop recht bestaat op een ZW-uitkering in verband met een no-riskpolis. Als gevolg van deze wijziging loopt de loonkostensubsidie van de gemeente aan de werkgever na deze wetswijziging gewoon door.

Hier kunt u, tot 4 juni, reageren op het wijzigingsvoorstel.Publicatiedatum: 13 mei 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid