Kortere ZW-duur door intensieve begeleiding

Een test in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken toont aan dat de gemiddelde ZW duur 16 tot 20% verlaagd kan worden door een intensieve, persoonlijke begeleiding vanuit de werkgever.

Afgelopen drie jaar is in drie sectoren onderzocht of het overhevelen van de arborol en re-integratietaken, op grond van de Ziektewet (ZW), van UWV naar sectoren succesvol is. De sectoren kregen ruime bevoegdheden en vrijheid met betrekking tot de inzet van re-integratie instrumenten en de no-risk polis.

Een pilotgroep bestond uit 210 ZW-gerechtigden, die intensief begeleid werden vanaf het moment dat de werknemers ziek werden tot (uiterlijk) het moment van instroom in de WIA. Hierbij ging het uitsluitend om werknemers van wie het dienstverband afliep tijdens ziekte, de zogeheten ‘eindedienstverbanders’. De gelijkwaardige controlegroep werd begeleid door UWV. Resultaten pilot Uit de pilots blijkt dat de ZW-duur van deze ZW-gerechtigden in de deelnemende sectoren aanzienlijk korter is dan bij de controlegroep (begeleid door UWV): 44 tot 55 dagen. Ten opzichte van een gemiddelde ZW-duur van 280 dagen betekent dit een besparing van 16 tot 20%. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil in uitstroom naar werk is. Qua WIA-instroom is ook geen verschil te zien tussen de experimentele groep en controlegroep.

Oorzaken betere re-integratie

Intensieve en persoonlijke aandacht lijkt de reden te zijn dat de re-integratie werd bevorderd. De persoonlijke begeleiding werd opgestart toen het dienstverband nog liep en daarna gecontinueerd. In de pilotsetting werd de re-integratie bevorderd door snel contact te leggen met de bedrijfsarts en intensief contact te houden met de zieke werknemer.

Publicatiedatum: 09 oktober 2017