Hoge Raad: Whk-beschikking is juist bepaald

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk-premie) betaalt u via uw loonaangifte aan de Belastingdienst. Over deze Whk-premie wordt sinds 2017 geprocedeerd. De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat toerekening ZW en WGA lasten juist is bepaald in de Whk-beschikking.

De hoogte van de Whk-premie wordt jaarlijks bepaald, onder andere op basis van het aantal ZW- en WGA-uitkeringsgerechtigden in een organisatie. Echter bij een bepaalde groep zieke werknemers heeft de werkgever geen kans gehad om aan hun re-integratie te werken. Het betreft de groep medewerkers die sinds 2010 ziek uit dienst gingen. Wetgeving omtrent de toerekening van de uitkering aan de werkgever werd echter pas in 2012 bekend. Dat betekende dus dat de maatregel met terugwerkende kracht inging. Het ziekengeld en/of de WGA-uitkering die UWV aan die werknemers heeft betaald, is aan de werkgever toegerekend in de Whk-beschikking vanaf 2014.

Het Gerechtshof Amsterdam achtte dit, in november 2017, in strijd met de Europese rechtsbeginselen. De Belastingdienst is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Anders dan het gerechtshof Amsterdam heeft de Hoge Raad nu geoordeeld dat de (materieel) terugwerkende kracht van de invoering in 2014 van een gedifferentieerde premie voor zogenaamde "vangnetters”, niet in strijd is met het de Europese rechtsbeginselen.

ZW en WGA lasten met een eerste ziektedag voor 23 april 2012 (datum waarop het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd), mogen dus wel toegerekend worden aan de werkgever.

Lees ook: Uitspraak gerechtshof

Publicatiedatum: 03 mei 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid