Grote kans op correctie Whk-toerekening

De Whk-premie wordt jaarlijks bepaald, onder andere op basis van het aantal ZW- en WGA-uitkeringsgerechtigden in een organisatie. Echter bij een bepaalde groep zieke werknemers heeft de werkgever geen kans gehad om aan hun re-integratie te werken. De rechter lijkt dit niet acceptabel te vinden.

Het betreft de groep medewerkers die sinds 2010 ziek uit dienst gingen. Wetgeving omtrent de toerekening van de uitkering aan de werkgever werd echter pas in 2012 bekend. Dat betekende dus dat de maatregel met terugwerkende kracht inging.

Het ziekengeld en/of de WGA-uitkering die UWV aan die werknemers heeft betaald, is aan de werkgever toegerekend in de Whk-beschikking vanaf 2014. Het Gerechtshof achtte dit, in november 2017, in strijd met de Europese rechtsbeginselen. 

Stand van zaken

De Belastingdienst is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Zolang de Hoge Raad geen uitspraak in deze zaak heeft gedaan, kan er geen herziening van de eerder afgegeven Whk-beschikking aangevraagd worden. De Belastingdienst wijst dergelijke herzieningsverzoeken namelijk consequent af.

Concreet betekent dit dat er nog steeds geen actie ondernomen kan worden.

Publicatiedatum: 08 januari 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid