Aanvragen ESF- subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2019

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie aanvragen voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor projecten die als doel hebben de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Een aanvrager krijgt de helft van de projectkosten gesubsidieerd, tot maximaal € 12.500,- . De aanvraag kan worden ingediend bij Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag moet worden ingediend tussen 8 en 12 april 2019.

Tijdsgebonden stappen

Het proces bestaat uit meerdere tijdsgebonden stappen:

 • De aanvraag moet worden ingediend binnen het genoemde tijdvak
 • De aanvragen worden uiterlijk binnen achttien weken na sluiting van het tijdvak beoordeeld
 • De projectperiode duurt maximaal 12 maanden
 • De einddeclaratie dient uiterlijk zes weken na het aflopen van de projectperiode te zijn ingediend
 • Het beoordelen van de einddeclaratie: betaling binnen 90 dagen nadat het verzoek tot vaststelling van de subsidie is ontvangen

Aanvraagcriteria

De subsidie wordt verleend als het project gericht is op een of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur


Het doel van het project moet zijn de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

 • Het verkrijgen van advies met een implementatieplan
 • Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies , waaronder het in dialoog met de werknemers aanpassen van de organisatie van het werk.

Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie vindt u hier.


Publicatiedatum: 12 maart 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid