WIA instroom stijgt

Het aantal arbeidsongeschikten is in de eerste helft van 2017 wederom toegenomen. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017-8. Een reden voor deze toename is dat oudere werknemers langer doorwerken. Niet alleen neemt het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt.

De belangrijkste waarnemingen uit het rapport zijn:

  • De hogere WIA instroom is vooral het gevolg van de stijging van de instroom bij de groep zieke werknemers met een vast dienstverband: +9%.
  • Een belangrijk deel van deze instroomstijging komt voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 60+. De instroom bij deze leeftijdscategorie is in 2016 drie keer zo groot als bij de andere leeftijdscategorie├źn.
  • Er zijn twee redenen voor de toename van de instroom van oudere werknemers.
  • Door het afschaffen van de vervroegde uitkeringsregelingen werken mensen langer door en zijn er dus meer werkenden in de leeftijdscategorie 60+: tussen 2012 en 2016 is dat aantal met 55% gestegen.
  • Daarnaast zien we ook een toename van de instroomkans. Dit geldt vooral voor mensen die ouder zijn dan 62 jaar.

Stijging WIA instroom vanaf 2016


Het aantal arbeidsongeschikten nam in 2016 toe met ruim 40.000, dat is 5.000 meer dan in 2015
Publicatiedatum: 16 november 2017