Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking vinden, ondanks diverse regelgeving, nog steeds geen werk. De staatssecretaris komt nu met voorstellen zodat mensen met een arbeidsbeperking kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn.

Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen zijn er de laatste jaren al diverse regelingen ingevoerd, zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no-riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook deze mensen aannemen.

Er is nu een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking voor een eerlijk loon kunnen werken en aan het werk kunnen blijven. Denk aan:

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;
  • (Meer) werken wordt aantrekkelijker;
  • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden;
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd.
Publicatiedatum: 27 november 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid