Langer doorwerken leidt tot stijging WIA-instroom

De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd leidt tot meer arbeidsongeschiktheid bij werknemers. Het aantal WIA-uitkeringen aan 60-plussers is de laatste jaren behoorlijk toegenomen.

Volgens UWV hadden in 2015 zes op de duizend mensen tussen 60 en 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2016 was dit aandeel met 20% gestegen naar ruim zeven op de duizend. In 2017 is dit verder gestegen naar 8 op de duizend.

De AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft. Hierdoor is de arbeidsparticipatie van ouderen flink toegenomen. Het langer doorwerken in combinatie met de hogere instroomkans van ouderen blijkt volgens UWV een van de belangrijkste redenen dat de WIA-instroom toeneemt en de komende jaren zal blijven toenemen.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de oorzaken van de stijgende WIA-instroom. Klik hier om zijn toelichting te lezen.

Publicatiedatum: 13 december 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid