Geen aanscherping WIA

De WIA maatregelen die opgenomen waren in het Regeerakkoord zijn van tafel.

In het Regeerakkoord was het voornemen opgenomen om de WIA (arbeidsongeschiktheidsregeling) te wijzigen. Zowel werkgevers als werknemers reageerden negatief op dit voornemen. Via een zogenaamde internetconsultatie heeft de minister in het voorjaar om feedback op de plannen gevraagd. 

Uiteindelijk heeft het ministerie op 20 december aangekondigd dat de voorgenomen wijzigingen niet doorgaan:

  • Er wordt afgezien van de voorgenomen aanscherping van het schattingsbesluit. Dit is de systematiek waarmee bekeken wordt of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Er wordt afgezien van de inkomenseis van de WGA 80-100. Hier ging het om een aanscherping van de hoogte van de uitkering.

Een werkgroep zal onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Publicatiedatum: 21 december 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid