MKB-verzuimontzorgverzekering

Verzuimbeheersing is voor MKB-werkgevers lastig. De loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is financieel vaak een knelpunt en de re-integratiebegeleiding en Poortwachter verplichtingen zijn binnen het MKB lastig in te vullen. De Minister heeft een voorstel gestuurd naar de Kamer om MKB-werkgevers hierbij te helpen.

De overheid wil de MKB-werkgevers hierin tegemoet komen door de invoering van een MKB-verzuimontzorgverzekering vanaf 2020. MKB-ondernemers krijgen met deze verzekering alle verzuimkosten vergoed van de verzekeraar. Tevens is het de bedoeling dat de verzekeraar de MKB-werkgever ondersteunt bij de re-integratieverplichtingen.

De premie zal waarschijnlijk gebaseerd worden op het verzuim in de eigen onderneming.

Geen loonsancties meer

Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt vanaf 2021 leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Loonsancties worden niet meer gegeven indien de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts aantoonbaar heeft opgevolgd.

Werknemer

Van de zieke werknemer wordt gevraagd dat hij actief en bewust deelneemt aan het re-integratietraject. Zo zal hij bij de eerstejaars-evaluatie zijn eigen visie op de re-integratie dienen te geven.

Ontdek de integrale VIRTA aanpak van eerste ziektedag tot 104 weken verzuim.

Lees hier meer


Publicatiedatum: 25 januari 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid