Aantal werknemers met psychische vermoeidheidsklachten stijgt sterk

Tussen 12 en 15 november vindt voor de vijfde keer de Week van de Werkstress plaats. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is dat zo veel mogelijk bedrijven zich samen met hun werknemers inzetten voor de preventie van werkstress. Dit jaar staat het thema ‘plezier op de werkvloer’ centraal.

Psychische vermoeidheid

Uit een recent werknemersonderzoek van het CBS en TNO blijkt dat in 2017 16 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar zich meerdere keren per maand psychisch vermoeid heeft gevoeld. Dat was in 2015 nog 13 procent. Zelfstandige ondernemers ervaren deze klachten de helft minder, maar ook daar is een stijging in psychische vermoeidheid te zien: 9 procent in 2017 tegen 8 procent in 2015. Verder hebben werknemers met een vast dienstverband vaker last van werkgerelateerde vermoeidheid dan flexwerkers.

Jongere werknemers het vaakst psychisch vermoeid

Werknemers van 25 tot 35 jaar zijn met bijna 20 procent het vaakst psychisch vermoeid door het werk. Zij voelen zich leeg na een werkdag, zijn ’s ochtends moe, of (emotioneel) uitgeput door het werk. De leeftijdsgroep waar de psychische vermoeidheid het meest is gestegen, is de groep werknemers tussen 65 en 75 jaar.

Psychische vermoeidheid door werk resulteert vaak in burn-out klachten en verzuim. Uit een onderzoek door Robidus en HR Praktijk blijkt dat minder dan een derde van de werkgevers een proactief beleid voert om te hoge werkdruk te voorkomen. En slechts 1 op de 5 leidinggevenden is in staat om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen.

Publicatiedatum: 14 november 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid