Burn-out klachten onder werknemers nemen flink toe

Het aantal werknemers met burn-out klachten is in 10 jaar tijd flink toegenomen. In 2010 had 11% van de werknemers burn-out klachten, in 2017 is dat opgelopen naar 16%.

Oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract hebben overigens beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten.

Werkdruk

Uit de TNO Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting (kracht zetten, herhaalde bewegingen) en de omgevingsbelasting (lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen) de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk blijft. Dat geldt niet voor de psychosociale arbeidsbelasting. Er is een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35% in 2007 naar 40% in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie (resp. 38% en 45% in 2007 en 2017).

Kosten

Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar, blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO.

Rol werkgever

Als werkgever heeft u invloed op de burn-out klachten. Denk aan het verlagen van de werkdruk. Maar ook het bieden van arbeidsperspectief aan uw werknemers is hierbij belangrijk.

Neem contact op met Virta als u hierover meer wilt weten.

Hoe blijft verzuim beheersbaar? Download onze whitepaper

Publicatiedatum: 31 januari 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid