Moet een zieke medewerker meewerken aan mediation?

Vaak wordt er gebruik gemaakt van mediation om het gesprek, tussen werkgever en werknemer, op een goede manier te laten verlopen. Dit is ook de reden dat de bedrijfsarts vaak mediation adviseert bij arbeidsconflicten. Maar, moet een werknemer meewerken aan mediation?


Gerechtelijke uitspraak


Het Gerechtshof Den Haag heeft recent bepaald dat een re-integrerende werknemer moet participeren aan mediation trajecten die opgestart worden door de bedrijfsarts. Wel moeten alle betrokkenen uit kunnen gaan van enerzijds geheimhouding en anderzijds onafhankelijkheid van de betrokken mediator.

In het intakegesprek bleek dat de mediator zowel de advocaat van de werkgever als die van de werknemer kent. De werknemer heeft schriftelijk zijn twijfel geuit over de onafhankelijkheid van de mediator. En heeft aangegeven dat hij niet verder wilde met het mediation traject. De werkgever ontslaat de werknemer wegens “verwijtbaar gedrag”.

Het Hof overweegt dat mediation in een veilige en vertrouwde setting moet kunnen plaatsvinden. De werknemer heeft volgens het Hof de mediation bij de mediator mogen afbreken. Gevolg hiervan is dat het ontslag omgezet wordt naar “ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen”, waardoor de werknemer onder andere recht krijgt op een transitievergoeding en een uitkering.Publicatiedatum: 05 februari 2018