Wet arbeidsmarkt in balans door Tweede Kamer aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 5 februari de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Het kabinet heeft met deze wet als doel de verschillen tussen vast- en flexwerk kleiner te maken. Daarnaast moet het voor werkgevers interessanter worden om mensen in vaste dienst te nemen.

De wet heeft met name invloed op de regels voor de transitievergoeding. Verder zorgt de wet ervoor dat payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als ‘eigen’ werknemers en worden er grenzen gesteld aan oproepcontracten. 

Maatregelen proeftijd geschrapt


Uit het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel zijn een aantal maatregelen geschrapt:
• De verlenging van de proeftijd tot maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd
• Mogelijkheid tot een proeftijd van 3 maanden voor tijdelijke contracten langer dan 2 jaar

Tegemoetkoming in de loonkosten voor BBL-plekken


Er is tevens een motie aangenomen om in gesprek te blijven met de sociale partners over specifieke problemen die de WAB oplevert voor seizoenswerk.
Verder wil de regering de komende 5 jaar jaarlijks €12 miljoen beschikbaar stellen binnen de sectoren landbouw, horeca en recreatie voor een tegemoetkoming in de loonkosten (link naar voor plekken in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

De Wab maakt deel uit van een groter geheel aan maatregelen die minister Koolmees wil inzetten om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk hierbij aan maatregelen om de positie van zelfstandigen te verbeteren, verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van leven lang leren.
Als de Eerste Kamer ook instemt gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.
Publicatiedatum: 07 februari 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid