Wet arbeidsmarkt in balans

Doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk, om zo vaste contracten te stimuleren

De nieuwe wet bevat onder andere de volgende aanpassingen:

  • Verruiming van de ketenbepaling naar 3 aansluitende contracten in 3 jaar (ipv 2 jaar)
  • Transitievergoeding al vanaf de eerste gewerkte dag (ipv na 2 jaar)
  • Ontslag wordt ook mogelijk bij een optelsom van omstandigheden (ipv volledig voldoen aan 1 ontslaggrond)

Naast bovenstaande aanpassingen die voor alle werkgevers gelden richt de wet zich ook op het minder aantrekkelijk maken van flexarbeid. De wet richt zich daarbij vooral op payrolling, maar raakt ook het reguliere uitzenden. Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel (of tijdelijk) contract, dan voor werknemers met een vast contract (3 keer zo duur). Dit betekent dat niet alleen het ingeleende personeel duurder wordt, maar ook het eigen personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Payrollkrachten krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit betekent dus dat payrollkrachten straks bijvoorbeeld ook een eindejaarsuitkering krijgen of een gelijkwaardige opbouw van pensioen.

Daarnaast worden per 1 januari 2020 alle uitzendondernemingen in sector 52 geplaatst, waardoor ook een zeer hoge premie van toepassing is op de ziektewet.

Arbeid wordt duurder

Conclusie van de WAB is dat arbeid en dan met name flexarbeid duurder zal gaan worden, wat in de steeds krappere arbeidsmarkt een nieuwe uitdaging gaat vormen bijvoorbeeld bij het vervangen van niet inzetbaar personeel ten gevolge van ziekte. Werken aan de inzetbaarheid van medewerkers en terugdringen van verzuim zal hiermee nog hoger op de agenda van menig organisatie komen te staan.

Publicatiedatum: 01 oktober 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid