Werkgever te lang te veel betaald!

De Whk-premie wordt jaarlijks bepaald, onder andere op basis van het aantal WGA-uitkeringsgerechtigden in een organisatie. Echter bij een bepaalde groep zieke werknemers heeft de werkgever geen kans gehad om aan hun re-integratie te werken.

Het ziekengeld en of de WGA uitkering die UWV aan die werknemers heeft betaald, is echter wel aan de werkgever toegerekend in het Whk besluit. Het gerechtshof acht dit in strijd met de Europese rechtsbeginselen. Deze groep werknemers mag dan ook niet worden betrokken in de berekening van de Whk premie. 

Terugvorderen teveel betaald


De werkgever kan in bezwaar gaan tegen de onjuist vastgestelde Whk-premie. Bij honorering, zal de Whk-premie met terugwerkende kracht verlaagd worden en kan het teveel betaalde bedrag worden teruggevorderd bij de Belastingdienst.
Publicatiedatum: 06 december 2017