Wat bepaalt de WGA toerekening?

De werkgever krijgt de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer die valt onder de no-risk polis vergoed, het zogenoemde ziekengeld. Ook wordt een eventuele WGA-uitkering niet aan de betreffende werkgever toegerekend. Maar wat betekent het voor de WGA-toerekening als de werkgever in het verleden geen ziekengeld bij UWV heeft geclaimd?

UWV koppelt het ziekengeld automatisch aan de WGA-toerekening. Is er ziekengeld uitbetaald aan de werkgever, dan wordt de WGA-uitkering voor deze werknemer niet toegerekend. Andersom: geen uitbetaling van ziekengeld, betekent dat de werkgever ook de WGA-uitkeringslasten voor zijn rekening moet nemen. De daadwerkelijke uitbetaling van het ziekengeld moet volgens UWV bepalend zijn bij de toerekening van de WGA-uitkering.

Rechtbank: “het recht op” is bepalend, niet de “uitbetaling van”


De rechtbank Gelderland heeft nu anders geoordeeld: Het is geen wettelijk vereiste dat het ziekengeld daadwerkelijk is geclaimd en uitbetaald. Voldoende is dat de werknemer op basis van de no risk polis recht op ziekengeld had. Dit betekent dat de toegekende WGA-uitkering niet ten laste van de werkgever mag worden gebracht, ook al is er geen ziekengeld uitbetaald.
Publicatiedatum: 06 februari 2018