Vijf veranderingen in de nieuwe privacywet

De nationale Privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens - Wbp) wordt in mei 2018 vervangen door een Europese wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG zijn persoonsgegevens van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze beschermd. De nieuwe wet sluit ook beter aan bij de huidige technologische mogelijkheden.
Wat zijn de vijf belangrijkste wijzigingen?

Meer vastleggen


Elke organisatie moet kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de regels van de AVG handelen. Uw administratie speelt hierbij een rol, maar zeker ook dossiers en uitwisseling van data met derden moeten beschermd worden. Met een verwerkingsregister kunt u bijhouden (en aantonen) wat er binnen uw organisatie gebeurt met privacy gevoelige data.

Overigens kunnen personen opvragen welke gegevens u van hen vastlegt. Gewenste correcties dient u vanzelfsprekend door te voeren.

Meer en vaker vernietigen


Bewaar gegevens niet langer dan nodig!
Uitgangspunt van de AVG is 'dataminimalisatie': u mag niet meer gegevens vragen én vastleggen dan strikt noodzakelijk. Wanneer er geen doel of wettelijke grondslag aanwezig is moeten de gegevens worden vernietigd.

DPO-rol


Organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken dienen een Data Protection Officer (DPO) te benoemen. De DPO is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en controleert of uw organisatie werkt volgens de regels van de AVG. U kunt hiervoor iemand aanstellen binnen de organisatie, maar dit mag ook worden uitbesteed aan een externe partij.

Fikse boete


Goed omgaan met de privacyregels is belangrijk. Houdt u zich niet aan de regels dan kan er een boete van maximaal 20 miljoen euro (of 4 procent van de totale, wereldwijde omzet) opgelegd worden.

Privacy bescherming is altijd topprioriteit


Houdt bij alles in het oog dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Neem technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat u de privacy van betrokkenen goed beschermt.
Publicatiedatum: 04 december 2017