Verzuimcijfer na 11 jaar gestegen

Het ziekteverzuimpercentage kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 4,9 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het eerste kwartaal van 2007. Het hoogste verzuimcijfer in 11 jaar. In het derde kwartaal van 2013 werd juist het laagste verzuimpercentage (3,5 procent) sinds 2007 gemeten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Griep en verkoudheid staan met stip bovenaan als meest genoemde klachten voor verzuim, gevolgd door buikklachten en psychische klachten. Het CBS noemt als oorzaak de griepepidemie van december 2017 tot april 2018. Die epidemie heeft ook geleid tot een hoger percentage sterfgevallen. In de gezondheidszorg werd verreweg het meest verzuimd wegens ziekte: 6,5 procent. De uitschieters binnen de gezondheidszorg zijn de verpleeg- en bejaardentehuizen waar 77 van de 1.000 werkdagen werden verzuimd. De horecabranche staat al sinds 2008 helemaal onderaan de lijst van ziekteverzuim, met een constant percentage van 2,3 procent.

Werknemers die zich ziek melden vanwege griep of verkoudheid gaan na gemiddeld drie dagen weer aan het werk. Is de oorzaak van het verzuim psychisch, bijvoorbeeld een burn-out of overspannenheid, dan duurt het verzuim gemiddeld 57 dagen.

Verzuimmanagement


In een gespannen arbeidsmarkt is effectief verzuimmanagement van wezenlijk belang. Steeds meer wordt duidelijk dat in een gespannen arbeidsmarkt het van groot belang is om te werken aan welbevinden van werknemers. In een snel vergrijzende arbeidsmarkt neemt het risico van lang verzuim toe.

Virta biedt een unieke totaaloplossing voor alle risico’s en kosten bij verzuim en ziekte. LEES MEER

Publicatiedatum: 26 juni 2018