Verzuim in de zorgsector elk jaar weer hoger

Het verzuim in de zorgsector kost inmiddels honderden miljoenen per jaar. Zorgpersoneel zoals verpleegkundigen, therapeuten en artsen zitten thuis door een te hoge werkdruk.


De verzuimkosten blijven voor zorgorganisaties maar rijzen. Waar het in 2013 nog 3.900 euro per fte was, bedroegen de kosten in 2017 4800 euro. De totale verzuimkosten lopen inmiddels op tot een half miljard euro per jaar. (bron).

Deze stijgende kosten zijn vooral te wijten aan een toename van het langdurig verzuim. Dit langdurig verzuim is door werkgevers goed beïnvloedbaar. Maar blijkbaar is de sector onvoldoende in staat om dit terug te dringen.

Dit is niet vreemd, aangezien het merendeel van de zorgorganisaties onvoldoende geëquipeerd zijn om het verzuim te beheersen. Veel organisaties hebben verzuimbegeleiding in de lijn belegd of werken met zelfsturende teams.

Met het introduceren van zelfsturende teams hebben veel zorginstellingen ook de keuze gemaakt maken om specialistisch werk te laten oppakken door onvoldoende toegeruste medewerkers. Een kennisachterstand in combinatie met hoge werkdruk leidt er toe dat langdurig zieke werknemers onvoldoende begeleid kunnen worden. Met als gevolg dat het langdurig verzuim structureel oploopt en de werkdruk bij degene die actief zijn alsmaar toeneemt. Dit werkt frustrerend voor zowel de zieke medewerker, alsook voor de medewerker die de verzuimbegeleiding op moet pakken. Beide medewerkers zijn het “kapitaal” voor de zorg, waarom daar dan niet zuiniger op zijn en beter voor zorgen?
Publicatiedatum: 28 maart 2018