Re-integreren in eigen of in passend werk?

Een zieke werknemer heeft het recht om te re-integreren in zijn eigen functie. Dit recht vervalt als de arbeidsverhoudingen ernstig verstoord zijn.


In deze uitspraak van het Hof gaat het om werknemer, die een moeizame werkrelatie heeft met zijn nieuwe leidinggevende. Om de verhoudingen tussen de werknemer en zijn leidinggevende te normaliseren vindt mediation plaats. Vlak daarna meldt de werknemer zich ziek. In het kader van zijn re-integratie en in afwachting van psychische behandeling gaat hij voor 50% vervangend werk doen.

Hij misdraagt zich echter zo, dat collega’s het als intimiderend en bedreigend ervaren. De werkgever ontzegt vervolgens de werknemer de toegang tot de afdeling waar hij re-integrerende. De werknemer is het hier niet mee eens.

Overigens vindt de werknemer zelf vervangend werk, maar ervaart dit als beneden zijn niveau.

Uitspraak Hof


Vanwege een verstoorde arbeidsrelatie mag er een uitzondering worden gemaakt op het principe dat een werknemer recht heeft op re-integratie in zijn eigen functie. Wel moet de werkgever deze werknemer een passende re-integratie mogelijkheid bieden.

Publicatiedatum: 11 december 2017