Baankansen gedaald van 50% naar 30% na invoering Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft niet het gewenste resultaat. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mensen met een arbeidsbeperking nu minder kans op een baan hebben.

Het betreft vooral de groep mensen met een arbeidsbeperking. Door het afsluiten van de toegang tot de sociale werkvoorziening zijn meer mensen afhankelijk geworden van een uitkering. Nu ontvangt 63% van de mensen een uitkering naast het werk. In de oude situatie was dat 58%.

Ook blijft men minder lang werken in een functie. Vóór de Participatiewet werkte 70% van de werknemers minstens een jaar. Nu stopt de helft van de werknemers binnen het jaar.

Wilt u meer weten over het inzetten van werknemers met een arbeidsbeperking of over inzetbaarheid in het algemeen, neem dan contact op.

Publicatiedatum: 06 september 2018
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid