Adviseurs denken mee met VIRTA

Officieel is VIRTA in september 2017 opgericht. Bij de ontwikkeling van de organisatie is de input en expertise van onze (toekomstige) partners, adviseurs en verzekeraars, essentieel. Daarom spreekt VIRTA regelmatig met (alle) inkomensverzekeraars van Nederland en recent met een klankbordgroep met vooraanstaande adviseurs.


VIRTA biedt oplossingen voor het verlagen van de werkgeverskosten en risico’s. “Wanneer iedere medewerker, rekening houdend met zijn mogelijkheden, in staat is loonwaarde te creëren, kan de sociale zekerheid dienen als tijdelijk vangnet voor echt moeilijke situaties”, stelde Gaston Merckelbagh, directeur van VIRTA, recent.
De dienstverlening van VIRTA bestaat uit het faciliteren van de adviseur zodat zij hun klanten, de werkgevers, kunnen ondersteunen en adviseren bij hun vraagstukken rond sociale zekerheid en inzetbaarheid. Door enerzijds te adviseren vanuit het thema duurzame inzetbaarheid en het inzetten van preventieve maatregelen, kunnen onnodige werkgeverskosten worden voorkomen. Anderzijds beheersen adviseurs de financiële werkgeversrisico’s, met de inzet van een inkomensverzekering én het bieden van een administratie die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verzekeraar


Met verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft VIRTA als eerste een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met andere verzekeraars volgen deze binnenkort. VIRTA kan hierdoor de adviseur de inkomensverzekeringen leveren van de verzekeraar naar keuze, inclusief uitvoering van de wettelijke vereisten, zoals administratie maar ook het casemanagement waardoor de uitkeringslast daalt. De verzekeraar krijgt een unieke afzetmarkt en kwalitatief betere data ten behoeve van haar risico-inschatting, administratieve ondersteuning en inzicht in de portefeuille. Met als gevolg dat het rendement zal verbeteren en gelijktijdig wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten. VIRTA richt zich via de aangesloten adviseurs op werkgevers met 100 – 500 dienstverbanden. Veel van deze werkgevers zijn nu nog publiek verzekerd.

Adviseur


VIRTA wil de aangesloten adviseur in staat stellen om aan élke MKB-werkgever een passende oplossing te bieden voor diens sociale zekerheidsrisico’s. Dit doet zij vanuit drie invalshoeken:
1. VIRTA faciliteert adviseurs bij het integraal ondersteunen van werkgevers op het terrein van sociale zekerheid. Met als doel de inzetbaarheid van de werknemer te verhogen, waardoor de werkgeversrisico’s én de kosten van uitval beperkt worden.
2. VIRTA biedt adviseurs en werkgevers toegang tot software die processen faciliteert, acties initieert en rapportages genereert die het beleid ondersteunen. Zodoende hebben adviseurs beschikking over analyses en dashboards die op elk moment inzicht geven in de belangrijkste ken- en stuurgetallen om de risico’s rond duurzame inzetbaarheid te kunnen beheersen.
3. De VIRTA Academy helpt adviseurs om zich te ontwikkelen van assurantieadviseur tot “Consultant Inzetbaarheid” en dienstverlener sociale zekerheid.

Input van adviseurs


Om een nog beter beeld van de marktbehoefte te krijgen, heeft VIRTA input en feedback op haar strategische plannen gekregen van 12 enthousiaste en vooraanstaande adviseurs. De algemene conclusie was dat VIRTA de adviseur kan helpen zijn ambities te realiseren. Er waren ook kritische kanttekeningen en aandachtspunten. Bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de adviseur, die een belangrijk uitgangspunt is en blijft. Dit geldt ook voor VIRTA, vandaar dat zij graag oplossingen wil aanbieden van alle inkomensverzekeraars. Nationale-Nederlanden is niet de enige partner van VIRTA, maar wel de eerste verzekeraar die zeer enthousiast is over het initiatief van VIRTA en zich heeft aangesloten bij dit initiatief.

Volgende stap


VIRTA gaat verder aan de slag met de ontwikkeling van haar dienstverlening. De feedback van de adviseurs is hierbij bijzonder waardevol. Heeft u vragen over VIRTA, de dienstverlening of proposities, neem dan contact met ons op.

Publicatiedatum: 17 januari 2018