Achterstand WIA herbeoordelingen loopt op

Het tekort aan verzekeringsartsen heeft geleid tot een behoorlijke achterstand bij de herbeoordeling van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV geeft, ondanks eerdere toezeggingen, aan dat de achterstand nog meer zal oplopen.

Verzekeringsartsen bepalen of mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hersteld zijn dan wel dat hun situatie is verslechterd. Dit bepaalt het recht op een uitkering. UWV verwacht dat eind 2017 ongeveer vijftienduizend tot zeventienduizend mensen wachten op een herbeoordeling. Hiervoor zijn veertig tot vijftig artsen nodig, maar die zijn er niet.

Minister Koolmees (SZW) heeft de Kamer geïnformeerd over het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV en de gevolgen hiervan. Het blijkt dat de bestaande registraties van herbeoordelingen in de verschillende systemen binnen UWV niet op elkaar aansluiten en er onvoldoende controle is op de registratie van aangevraagde en afgehandelde herbeoordelingen.

Aanpak


Volgens de minister is er geen capaciteit om bij ongewijzigd beleid de achterstand in de komende jaren weg te werken. Daarnaast zijn in het Regeerakkoord maatregelen aangekondigd die vanaf 2019 beslag leggen op de capaciteit van artsen bij UWV. De minister wil fundamentele keuzes maken zodat UWV zijn taken waar artsen aan te pas komen toekomstvast kunnen uitvoeren. Een expertgroep onderzoekt hoe de verzekeringsarts gerichter ingezet kan worden en raporteert hierover in maart 2018.

Publicatiedatum: 15 december 2017