Wijziging berekening

De Transitievergoeding

De WAB bevat een totaalpakket aan maatregelen om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. De overheid wil werkgevers stimuleren om medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

Gevolgen voor de transitievergoeding

De WAB wijzigt de berekening en daarmee de hoogte van de transitievergoeding.

De veranderingen op een rij:

  • De werknemer heeft vanaf de start van het dienstverband recht op een transitievergoeding (in plaats van na twee dienstjaren).
  • De transitievergoeding wordt berekend op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst (in plaats van de afronding op halve jaren).
  • De werknemer bouwt gedurende de hele duur van het dienstverband eenderde van het bruto maandsalaris per jaar op als transitievergoeding (in plaats van de eerste 10 jaar eenderde, en daarna een half bruto maandsalaris per dienstjaar).
Publicatiedatum: 01 oktober 2019
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid