Integrale aanpak van dag 1 tot 104 weken

Als werkgever bent u veel tijd en geld kwijt aan medewerkers die met gezondheidsklachten uitvallen. Zo bent u onder andere verantwoordelijk voor de kosten van beperkte inzetbaarheid van uw werknemers. Ook bent u veel tijd kwijt aan uw verzuimadministratie, die aan diverse regels moet voldoen. Bovendien moet u zelf zorgdragen voor de re-integratie van zieke werknemers.

Impact op de lange termijn

Als uw werknemer door ziekte uitvalt, dan bent u als werkgever tot twee jaar verplicht om minstens 70 procent van het loon door te betalen. Gaat de werknemer gedurende deze twee jaar ziek uit dienst? Dan ontvangt hij of zij een Ziektewet-uitkering. Maar ook in deze situatie gaat uw financiële verplichting door, tenzij de werknemer een zogenaamde no-risk status heeft.

Na 2 jaar (104 weken) ziekte vindt de WIA-beoordeling plaats. Wordt uw (ex-)medewerker hierbij gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard? Dan ontvangt hij of zij een WGA-uitkering. De kosten hiervoor kunnen tot wel tien jaar lang aan u als werkgever worden doorberekend.

Dienstverlening Virta
Dienstverlening Virta

Wist u dat...

•   ...15% van de administraties niet voldoet aan de wettelijke regelgeving? 
•   ...25% van de Ziektewet-uitkeringen niet toerekenbaar blijken te zijn aan de werkgever?
•   ...gemiddeld 5% van de medewerkers een no-risk status heeft? Gemiddeld wordt hier maar 40% van benut.
In de praktijk blijkt dat de indirecte kosten bij verzuim even hoog zijn als uw loondoorbetalingsverplichting.

Hoe houdt u verzuim beheersbaar?

Virta gelooft dat verzuim beheersbaar is vanuit een integrale aanpak. Dit betekent dat u de kosten van uw verzuim kunt beïnvloeden door te investeren in preventie en re-integratie. Ook zijn er diverse compensatieregelingen die u kunt benutten. Zo werkt u aan werkvermogen: duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

In onze whitepaper leest u meer over het beheersen van de kosten van de eerste twee jaar ziekte. 

DOWNLOAD WHITEPAPER

Integrale verzuimaanpak

Virta vindt dat u zich als werkgever het beste bezig kunt houden met uw mensen en hun duurzame inzetbaarheid. Wij regelen de administratie voor u en zorgen dat u voldoet aan alle regelgeving. Met onze unieke totaaloplossing 'Werken aan Werkvermogen' bent u volledig ontzorgd voor de eerste twee jaar na de ziekmelding.

Ons doel? Een snelle, maar vooral duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Zo beperkt u het risico van doorstroom naar de WGA en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

In de folder leest u meer over de integrale verzuimaanpak van Virta. 

Download onze folder
Vragen of meer informatie?
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid

Onze belofte aan werkgevers

Check

U voldoet aan alle regelgeving met betrekking tot verzuim en Ziektewet.

Check

U maakt optimaal gebruik van alle subsidies, kortingen en vangnetregelingen.

Check

U vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers, met ondersteuning van onze ervaren casemanagers. 

Check

U beperkt uw kosten en risico's in de eerste twee ziektejaren. 

Neem contact op